Etapy procesu malowania proszkowego

Malowanie proszkowe jest metodą nakładania farby w proszku na różne powierzchnie, głównie metalowe. Powierzchnie te muszą być przewodzące (choćby powierzchniowo), dzięki czemu naelektryzowane cząsteczki farby będą w stanie się na nich osadzić. Warstwa farby utrzymuje się na powierzchni, dzięki działaniu sił elektrostatycznych. Technologia malowania proszkowego obejmuje dwie metody nakładania farby: w wyniku natrysku elektrostatycznego lub natrysku elektrokinetycznego.

 

malowanie w masce

Przygotowanie powierzchni

Pierwszym etapem procesu malowania proszkowego jest dokładne przygotowanie powierzchni przedmiotu, przeznaczonego do malowania. Powierzchnia musi zostać precyzyjnie oczyszczona z brudu, kurzu, tłuszczu, rdzy, olejów i innych zanieczyszczeń. Najczęściej stosuje się w tym celu piaskowanie, czyli obróbkę strumieniowo-ścierną. Jest to proces mechanicznego przygotowywania powierzchni, pozwalający usunąć zanieczyszczenia nieorganiczne. Obok niego występują również metody czyszczenia chemicznego w komorach natryskowych z alkalicznymi środkami myjącymi. Jego efektem jest nałożenie konwersyjnych powłok, przede wszystkim w wyniku fosforanowania i cynkowania stali czarnej. Wyróżniamy trwalszy ocynk ogniowy oraz ocynk galwaniczny. Można również zastosować podkład cynkowy, nakładany na elementy wypiaskowane w taki sam sposób, jak farby proszkowe. Na koniec przedmiot dwukrotnie płucze się wodą: zwykłą i zdemineralizowaną.

 

Aplikacja farby proszkowej

Na oczyszczoną i zabezpieczoną przed korozją powierzchnię nakłada się farbę, wykorzystując natrysk elektrostatyczny (metoda wysokonapięciowa) lub natrysk elektrokinetyczny (metoda tarciowa, trybostatyczna). Pierwsza metoda pozwala na większą kontrolę procesu aplikowania, natomiast druga umożliwia łatwiejsze pokrywanie farbą elementów o skomplikowanych kształtach. Aplikacja farby proszkowej odbywa się w specjalnych kabinach, posiadających systemy zasilania, kontrolne oraz napylające. System zasilania odpowiada za transport farby poprzez przewody pneumatyczne i zazwyczaj umożliwia fluidyzację farby. Urządzeniem aplikacyjnym jest pistolet natryskowy (ręczny lub automatyczny), kierujący przepływem naelektryzowanych cząstek farby. Ruch ten wspomagany jest polem elektrostatycznym i zamiast pistoletów mogą go generować również dyski obrotowe z turbiną, na którą podawany jest proszek. Powłokę proszkową należy następnie utwardzić w procesie polimeryzacji. Zostaje ona poddana działaniu wysokiej temperatury, około 180-220 stopni, w czasie od 10 do 20 minut. Farba jest utwardzana w piecach konwekcyjnych. Dopiero pod wpływem takiej temperatury proszek ulega polimeryzacji i zyskuje postać lakieru. Po ostygnięciu, które trwa od 20 do 240 minut, pomalowany proszkowo przedmiot jest gotowy. Tym sposobem można malować proszkowo felgi, części samochodowe, ogrodzenia i inne.