Jak powinny być transportowane i przechowywane farby proszkowe?

Malowanie proszkowe to sposób na uzyskanie gładkiej i trwałej powłoki lakierniczej, która wykazuje dużą odporność na czynniki zewnętrzne. Precyzja pokrycia jest gwarancją otrzymania wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej, która oprócz tego, że wygląda estetycznie, stanowi też ochronę dla malowanego materiału. Takie farby najczęściej wykorzystuje się do malowania proszkowego elementów metalowych. Korzystanie z tego rodzaju farb wiąże się jednak z koniecznością zapoznania z warunkami ich transportu i przechowywania. O tym, jak się je przechowuje oraz o czym należy pamiętać podczas transportu, przeczytasz poniżej.

 

malowanie w kombinezonie

Jak wygląda prawidłowy transport i magazynowanie farb proszkowych?

Transport farb proszkowych w zasadzie nie różni się od przewożenia farb innego rodzaju. W tym przypadku również należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie produktów, tak by wstrząsy podczas jazdy nie przyczyniły się do rozwarstwienia składników farby lub rozszczelnienia opakowań. Ponadto trzeba też zabezpieczyć farby przed nadmiernym promieniowaniem UV. Najlepiej przewozić je w stałej temperaturze. Jeśli to tylko możliwe, warto skrócić do minimum czas transportu, tak by farby nie musiały być magazynowane w pojazdach zbyt długo. Po dowiezieniu farb na miejsce bezpośrednio przed użyciem zawsze należy sprawdzić, czy produkt nie zmienił swoich właściwości, np. testowo malując inną powierzchnię.

W przeciwieństwie do transportu farby proszkowe wymagają specjalnych warunków do przechowywania. Ze względu na określoną trwałość, można je magazynować maksymalnie przez 12 miesięcy. Ważne jest przy tym to, by przechowywać je w miejscach, w których panują stałe warunki, a temperatura utrzymuje się na poziomie około 25 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza nie powinna też przekraczać 50-60%. Ponadto w takich pomieszczeniach musi być również odpowiednia wentylacja. Farby proszkowe powinno się też izolować od bezpośrednich źródeł ciepła. Te wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przechowywania można uzyskać od producenta, dlatego w każdym przypadku należy zapoznać się z etykietą umieszczoną na opakowaniu farby.