Malowanie proszkowe bram - jak przebiega?

Malowanie proszkowe bram to nowoczesna metoda pokrywania powierzchni metalowych trwałą i estetyczną warstwą farby. Dzięki swoim zaletom, takim jak odporność na korozję, wysoką jakość wykończenia oraz ekologiczność, malowanie proszkowe zyskuje coraz większą popularność.

 

bama wjazdowa

Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed przystąpieniem do malowania proszkowego bram, należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Na początek konieczne jest usunięcie wszelkich zabrudzeń, tłustych plam czy rdzy, które mogłyby wpłynąć na jakość przyczepności farby. Następnie przeprowadza się proces piaskowania lub szkiełkowania, który polega na oczyszczeniu powierzchni metalu z wszelkich nierówności oraz utworzeniu mikroskopijnych porów, które zwiększają przyczepność powłoki farby. Po oczyszczeniu powierzchni, elementy są zwykle poddawane fosforanowaniu – procesowi chemicznemu mającemu na celu poprawienie właściwości antykorozyjnych powłoki.

Proces nanoszenia farby proszkowej

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni następuje etap nanoszenia farby proszkowej. Farba w formie proszku jest naelektryzowana, co sprawia, że przyciąga się do ładunku przeciwnego znajdującego się na powierzchni metalu. Dzięki temu uzyskuje się równomierne pokrycie elementów farbą. Proces nanoszenia farby odbywa się w specjalnej komorze malarskiej, która zapewnia odpowiednie warunki, takie jak kontrola temperatury, wilgotności oraz przepływu powietrza. Farba proszkowa może być nanoszona za pomocą pistoletu natryskowego lub przez zanurzenie elementów w zbiorniku z farbą.

Utwardzanie powłoki i kontrola jakości

Ostatnim etapem malowania proszkowego bram jest utwardzanie powłoki. Elementy pokryte farbą proszkową są umieszczane w specjalnych piecach utwardzających, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 180–200°C) farba topi się i tworzy trwałą, jednolitą powłokę. Czas utwardzania zależy od grubości powłoki oraz rodzaju farby, ale zwykle wynosi około 20–30 minut. Po wyjęciu z pieca i ostudzeniu elementów przeprowadza się kontrolę jakości – sprawdza się grubość powłoki, jej przyczepność oraz ewentualne wady.