Proces malowania proszkowego a przepisy BHP

Malowanie proszkowe to metoda ekonomiczna i gwarantująca, że elementy będą naprawdę idealnie pokryte powłoką malarską. Jednak wykonywanie tego typu usług może wiązać się z pewnymi zagrożeniami dla lakierników, w związku z tym przy ich przeprowadzaniu konieczne jest przestrzeganie przepisów BHP.

 

malowanie proszkowe z użyciem maski

Kto może wykonywać malowanie proszkowe?

Zgodnie z przepisami BHP, tego typu usługi mogą wykonywać przez osoby, które ukończyły 18 lat, a także zostały odpowiednio poinstruowane odnośnie specyfiki tego typu prac. Konieczne jest też to, by ich stan zdrowia pozwalał na wykonywanie usług malowania proszkowego, do czego niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, a także ich późniejsze ponawianie.

 

Jaki ubiór jest niezbędny do malowania proszkowego?

Przepisy BHP wskazują też na to, jaki ubiór powinna mieć na sobie osoba malująca proszkowo. Niezbędne są takie akcesoria jak:

  • okulary ochronne,
  • maska zasłaniająca większą część twarzy,
  • ochronniki uszu,
  • rękawice.

Zgodnie z prawem, elementy takiego stroju muszą być dostarczone przez pracodawcę, który w przypadku zniszczenia, dodatkowo zobligowany jest do wymiany poszczególnych elementów.

 

Jakie są inne zasady, które trzeba zachować przy malowaniu proszkowym?

Wiemy już, że ubiór to podstawa podczas wykonywania tego typu usług. Istotne jest też odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. Kluczowe jest załączenie wentylacji, a także odkręcenie zaworów i wyregulowanie ciśnienia. Kolejnym etapem powinno być odpowiednie oświetlenie stanowiska. Ma to jednak nie tylko na celu wygodę pracy, ale również upewnienie się, że powłoka będzie nakładana naprawdę precyzyjnie.

 

Postępowanie w przypadku awarii

W przepisach BHP zawsze uwrażliwia się też pracowników na to, jak powinno postępować w przypadku wystąpienia awarii. W takiej sytuacji podstawą jest wyłączenie zasilania, a także poinformowanie o problemie przełożonego. Nie wolno też używać urządzeń do malowania proszkowego, jeśli stwierdzono ich awarię.

Jak widać w przypadku malowania proszkowego niezbędne jest stosowanie się do przepisów BHP. Dzięki temu nie tylko bezpieczniejsi są pracownicy, ale również usługa wykonywana jest na najwyższym poziomie.